Implantologie

Implantologie

Implantologie biedt uitgebreide mogelijkheden voor het restaureren van het gebit en een alternatief voor bruggen en (gedeeltelijke en gehele) kunstgebitten.

Wij zijn geregistreerd implantoloog en als zodanig door de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (N.V.O.I.) erkend. Tevens lid van de European Association of Osseointegration (E.A.O.).

Wat is een implantaat?

Alle tanden en kiezen bestaan uit een kroon en een wortel. Een implantaat is een kunstwortel die op de plaats gezet kan worden van de wortel van de tand of kies die verloren is gegaan.

De meeste implantaten zien eruit als een soort schroefje en zijn gemaakt van
titanium. Dit is een lichaamsvriendelijk materiaal dat niet door het lichaam wordt afgestoten en waar bot gemakkelijk aan hecht.

Waar kunnen implantaten voor gebruikt worden?

Als het implantaat voldoende is vastgegroeid aan het kaakbot, kan het als basis dienen voor een kroon, brug of overkappingsprothese (het zogenaamde klikgebit).

Hoe worden implantaten geplaatst?

Implantaten worden geplaatst onder plaatselijke verdoving. Dikwijls is een klein sneetje voldoende.

Wie komt er voor een implantaat in aanmerking?

Iedere gezonde persoon tussen 20 en 99 jaar kan in aanmerking komen voor implantaten. Bij enkele ziektes, het gebruik van medicijnen en bij rokers dient de situatie zeer persoonlijk te worden ingeschat.

Vergoeding

Voor implantaten met kronen geldt dat er vaak via de aanvullende tandartsverzekering een aanmerkelijk bedrag (tot 80% inclusief of exclusief techniek) kan worden vergoed.

Dit is onafhankelijk van de verzekeringsmaatschappij waar u bent verzekerd bent en geldt voor de basis ziektekostenverzekering.

Meer informatie

Mocht u na het lezen van de informatie op deze website nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

 

Soort implantaten

Er kan onderscheid gemaakt worden tussen de zogenaamde één-fase en twee-fasen implantaten.

 

Eén-fase implantaat

Bij een één-fase implantaat is de ranf van het implantaat op tandvlees niveau en steekt het afdekschroefje net boven het tandvlees uit.

Dit is erg handig bij de zogenaamde overkappingsprothese (klikgebit), want er is geen tweede sneetje nodig om het implantaat van de zogenaamde supra-structuur te voorzien.

Tevens is het erg makkelijk voor een tandvervanging achter de hoektand in de onderkaak. De opbouw die dan op het implantaat komt en waarop de kroon gemaakt wordt kan dan heel makkelijk geplaatst worden en is een zogenaamde confectie opbouw.

Hierdoor kan kostenbesparend gewerkt worden. Dit kan tot een prijsverschil van honderden euro’s leiden zonder enige consessie op het gebied van kwaliteit te doen.

Twee-fasen implantaat

Bij een twee-fasen implantaat wordt in de eerste fase het implantaatdeel in het bot geplaatst en vervolgens weer met tandvlees bedekt.

Een aantal maanden later, als het implantaat ingegroeid is in het bot, volgt de tweede fase. In deze fase wordt er een dop op het implantaat geplaatst. Deze dop wordt een ‘healingabutment’ genoemd.

Kort daarop kan het implantaat afgedrukt worden met een zogenaamde afdrukstift en kan een brug of kunstgebit worden vervaardigd.

Wanneer er te weinig bot is en er extra bot moet worden toegevoegd, wordt er ook voor twee-fasen implantaat gekozen.

Ook bij de vervanging van voortanden valt vaak de keuze op een twee-fasen implantaat. De opbouw op het implantaat kan dan uit zirconia bestaan, hetgeen een uitstekend esthetisch resultaat geeft.

Meer informatie

Mocht u na het lezen van de informatie op deze website nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Merken

Wij werken samen met diverse tandprothetici voor de meest optimale protheses en implanteren met diverse merken zodat er voor bijna elke verwijzer en patiënt een passend implantaat is.

Het onderstaande overzicht toont alle merken waarmee wij implanteren. Voor meer informatie kunt u op één van de merken klikken.

Straumann
Dyna
Nobel Biocare
Biocomp
ZERAMEX
Keramische Implantaten
Avinent
Oktagon

Meer informatie

Mocht u na het lezen van de informatie op deze website nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Voorbeeld

De vervanging van een enkele tand. Door een val is een brug van deze patiënt gesneuveld. Op de foto links is te zien hoe het gebit van de patiënt er tijdelijk uitzag. Op de foto rechts is het resultaat te zien na het plaatsen van 2 implantaten met kronen.

Meer informatie

Mocht u na het lezen van de informatie op deze website nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

De Behandeling

De planning van de tandvervanging

Het behandelplan van de ingreep begint met het beoordelen van de specifieke situatie van de mond. Wij informeren u over alle aspecten en adviseren wat de mogelijkheden zijn in uw situatie.

Daarna worden er röntgenfoto’s gemaakt voor de planning van de ingreep en om te bepalen waar de implantaten precies kunnen worden geplaatst.

Indien een tand of kies niet meer te behouden is, kunnen wij adviseren om na verwijdering hiervan in één bezoek tevens het implantaat te plaatsen.

Als de tand of kies reeds verwijderd is en het bot gezond is, bestaat de mogelijkheid om na 2 maanden het implantaat te plaatsen.

Op de afbeelding rechts ziet u een voorbeeld waarbij er te weinig bot is en dit in de neusbijholte moet worden bijgevuld (de groene cirkel).

De ingreep

Het plaatsen van het implantaat in het kaakbot gebeurt onder plaatselijke verdoving. Ook het geven van deze plaatselijke verdoving is door speciale technieken zo goed als pijnloos en zorgt er voor dat de verdere behandeling volkomen pijnloos gebeurd.

Na de ingreep is het wachten op het vastgroeien van het implantaat in het bot (osseointegratie). De ingroei fase duurt, afhankelijk van de situatie, gemiddeld 5 tot 9 weken. Indien er zogenaamde augmentaties zijn verricht kan de inheeltijd oplopen tot tussen de 6 en 9 maanden.

Het aanbrengen van de tandvervanging

Bij het éénfase-implantaat kan na de ingroeifase de opbouw geplaatst worden en afgedrukt worden. Bij het tweefasen implantaat kan begonnen worden met het vrijleggen en ongeveer 14 dagen later het implantaat worden afgedrukt. Hierna kunnen opbouw en kroon vervaardigd worden.

Tevens is het mogelijk om direct na het implanteren een tijdelijke kroon te plaatsen (immediate placement). Dit geeft echter een aanzienlijke kostenverhoging.

Al voordat de implantaten volledig ingeheeld zijn, kan er begonnen worden met de vervaardiging van het zogenaamde klikgebit.

Nazorg bij implantaten

Een goede mondhygiëne is van groot belang voor het behoud van de implantaten. De belangrijkste plaatsen om schoon te maken zijn de overgangen van het implantaat naar het tandvlees.

Wij geven u uitgebreide voorlichting over het gebruik van diverse soorten tandenborstels, superfloss en/of ragers. Als deze gebieden zorgvuldig schoongemaakt worden blijft het tandvlees gezond en sterk, zodat het behoud optimaal is.

Nadat het implantaat geplaatst is, blijft een regelmatige controle door de tandarts noodzakelijk. De tandarts geeft aan wanneer hij u wil terugzien voor controle.

Wij besteden bij de controle veel aandacht aan:

  • De gezondheid van het tandvlees.
  • De situatie van het kaakbot rondom de implantaten.
  • Slijtage van de kroon, brug of prothese.

Meer informatie

Mocht u na het lezen van de informatie op deze website nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.