Tarieven


TARIEVEN

TCBA werkt met landelijk vastgestelde tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Kinderen tot achttien jaar zijn voor grotendeels alle behandelingen verzekerd vanuit de basisverzekering. Klik hier voor de volledige lijst van de door de NZa vastgestelde prestaties, codes en tarieven. Voor behandelingen vanaf €250 euro ontvangt u van ons voorafgaand aan de behandeling een begroting.  Op deze begroting ziet u een aantal codes staan. Deze codes horen bij tarieven die zijn vastgesteld door de NZa, in opdracht van de overheid.  Mocht u vragen hebben over de op de begroting terug te vinden codes, dan kunt u hierover contact met ons of uw zorgverzekeraar om te zien wat er in uw situatie vergoed wordt. Meer informatie over een aanvullende zorgverzekering voor de tandarts vindt u op de website van De Consumentenbond.

BEGROTING EN NOTA

Na bespreking van het behandelplan ontvangt u voor een uitgebreide behandeling of een behandeling van meer dan €250,- altijd een begroting. Deze begroting krijgt u na de bespreking mee of ontvangt u per e-mail. Ook voor reguliere of kleine behandelingen kunt u op verzoek een begrotingkrijgen.

BETALEN & ‘ANDERS MEDICAL FACTORING’

In onze praktijk willen wij ons concentreren op het geven van de beste mondzorg. Het versturen en innen van nota’s hebben wij om die reden overgedragen aan ‘Anders Medical Factoring’. Na afloop van uw behandeling stuurt ‘Anders Medical Factoring’ u namens TCBA onze nota. U ontvangt van ‘Anders Medical Factoring’ alleen een zogenoemde “restnota” voor de kosten die niet door uw zorgverzekeraar worden vergoed. De factuur ontvangt u eenvoudig via het bij ons bekende emailadres of via de post. Op deze nota staan onze werkzaamheden van de behandeling duidelijk met codes vermeld. Deze codes zijn gekoppeld aan de tarievenlijst van de NZa.

Voor nadere informatie of vragen kunt tegen lokaal tarief bellen naar ‘Anders Medical Factoring’ via nummer 085-7606262. Uiteraard kunt u ‘Anders Medical Factoring’ ook mailen: service@mijnandersnota.nl of zelf inloggen op www.mijandersnota.nl