Frits Reinders

Frits Reinders
Tandprotheticus

Email: info@tcba.nl
Tel: 072 – 5111222

De tandprotheticus is een direct toegankelijke eerstelijns zorgverlener die deskundig is in het behandelen van de geheel of gedeeltelijk tandeloze patiënt door middel van uitneembare gebitsprotheses. Hij verzorgt het hele traject van het aanmeten, vervaardigen en plaatsen van conventionele protheses, partiële prothese en implantaat gedragen protheses; van intake gesprek tot nazorg.

Hij doet dat geheel zelfstandig met betrekking tot de volledige prothese of op verwijzing van een tandarts, implantoloog of kaakchirurg met betrekking tot protheses bij niet geheel tandeloze patiënten. De tandprotheticus zal nog meer dan nu het geval is deel uitmaken van een mondzorgteam. Onder die condities is te verwachten dat steeds meer taken van de tandarts naar de tandprotheticus zullen worden gedelegeerd.

Alle werkzaamheden van de tandprotheticus zijn primair gericht op het herstel van kauwvermogen, esthetiek en fonetiek. Dit betekent dat hij wordt geacht functieverlies te herkennen en adequaat te behandelen Tevens speelt de tandprotheticus een belangrijke rol in het herkennen van afwijkende pathologische aspecten, waarvoor hij uitgebreid medisch biologisch is opgeleid tijdens een 4 jarig HBO studie en die kunnen voorkomen als gevolg van geheel of gedeeltelijke gebitsextractie.